تمامي حقوق اين سايت متعلق به گروه هونيکو مي باشد
سيستم جرقه موتور ونکِل
تقويت کننده کنترل دماموتور جت
مهندسي معکوس
با انجام تحقيقات کاربردي بر روي قطعات و ادوات مورد درخواست مشتريان ، مراحل زير اجرا مي گردد.
- شناسائي تکنولوژي طراحي
- شناسائي شرايط کارکرد و راه اندازي
- شناسائي تکنولوژي توليد
- طراحي و ساخت نمونه اوليه

-
ساخت شبيه سازشرايط کار اصلي
  - انجام تست هاي عملکردي با کمک شبيه ساز
- انجام تست هاي دوام با کمک شبيه ساز 

برخي پروژه هاي انجام شده :

توليد قطعات راه انداز و کوئل سيستم جرقه موتور ونکل معادل نمونه اصلي

توليد تقويت کننده کنترل دماي موتور جت

.................

  
اتوماسيون و خدمات صنعتي
اتوماسيون و خدمات صنعتي
مهندسي معکوس
سيستم جرقه موتور وَنکل
تقويت کننده کنترل دما موتورجت
سيل القايي / کوره القايي
سيل القايي / کوره القايي
طراحي و ساخت ماشين آلات
ماشين پوليشر داخل لوله استيل
چاپ جت پرينتر روي لوله استيل
فيدر خودکار ورق رول
طراحي و ساخت تجهيزات و تسترخاص
مبدل 0 - 10 به 0 - 63 ولت
دورسنج ديجيتال پرتابل
بيهوش کننده برقي دام
نقطه جوش تخليه خازني 1000 ژول