تمامي حقوق اين سايت متعلق به گروه هونيکو مي باشد
طراحي و ساخت بيهوش کننده برقي دام
دستگاه بيهوش کننده برقي 3 کاره ، گاو ، گوسفند، رانش

ü امکان استفاده در سه عمليات همزمان (گاو ، گوسفند ، رانش )
ü قابليت تنظيم حداکثر ولتاژ اعمالي
ü نمايش ولتاژ لحظه اي شوک هاي اعمال شده
ü قابليت کنترل خودکار جريان اعمالي به دام با توجه به مقاومت بدن آن
ü کنترل جريان شوک به منظور جلوگيري از شوک اضافي
ü قابليت خاموش و روشن کردن هريک از شوکها  به صورت مجزا
ü داراي دسته شوکهاي مقاوم با قابليت باز و بسته کردن و جابجائي راحت دسته شوک ها در دستگاههاي شوکر به علت به کارگيري کانکتورهاي استاندارد شده
ü استفاده از پليمر فوق مقاوم در دسته شوک ها به جهت جلوگيري از برق گرفتگي اپراتور در حين حالي سبکي و مقاومت دسته شوک.
ü حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه براي هر شوکر به صورت مجزا .
ü ايزوله شده از برق شهر و اعمال جريان فقط به مغز دام جهت انجام بيهوشي صحيح
ü داراي جعبه تابلو ضد زنگ .
دستگاه بيهوش کننده برقي سه کاره به منظور استفاده درکشتارگاههاي صنعتي گاو وگوسفندطراحي گرديده است.اين دستگاه قابليت اعمال نمودن همزمان ولتاژرا به گاو وگوسفند به جهت بيهوش سازي آنها دارا ميباشد. همچنين قسمت سومي در دستگاه براي انجام شوک ضعيف برروي گاو ، جهت رانش آن به محل ذبح تعبيه گرديده است.
درطراحي دستگاه سعي گرديده است حتي المقدور الزامات مربوط به بيهوش نمودن دام توسط برق رعايت گردد.
دستگاه طوري طراحي گرديده است که عمل بيهوش نمودن دام توسط برق را به صورت مغزي انجام داده وبا عبور جريان از مغز حيوان،کمترين صدمه را به سيستم ضربان قلب دام وارد نموده و امکان خونگيري کاملتر را فراهم ميسازد.البته جهت انجام مطلوب اين عمل برروي گاو مي بايست تأسيسات لازم در کشتارگاهها ايجاد گردد که بتواند سرگاو را درهنگام اعمال ولتاژ به آن ثابت نگه دارد.
قسمت رانش اين دستگاه طوري طراحي گرديده است که ازاعمال شوک بيش ازحد مجاز به گاو جلوگيري کرده ومشکلات بوجود آمده براثراعمال شوک اضافي به گاوکه موجب از حال رفتن برخي از آنها وکشيدن آنها با جرثقيل مي شده را به حداقل برساند.

Shocker-2
shocker-1
shocker-3
B0012.jpg.1
üAbility to work in 3 mode simultaneously
üAbility to adjust Maximum applying voltage
üShowing real time applied voltage
üAuto current control base on cattle body electrical resistance
üAuto current control to avoid additional shock
üAbility to power on/off each shocker individually
üUse standardized connector for shockers handle, so can connect easily in each unit
üUse stable and light weight polymer for shockers handle for easy using by operator and making his electrical safety
üShort circuit protector for each shocker
üIsolated power from line power to do completely brain stunning 
üUse antioxidant Box for unit
Electric stunner for cattle, sheep, stimulate
اتوماسيون و خدمات صنعتي
اتوماسيون و خدمات صنعتي
مهندسي معکوس
سيستم جرقه موتور وَنکل
تقويت کننده کنترل دما موتورجت
سيل القايي / کوره القايي
سيل القايي / کوره القايي
طراحي و ساخت ماشين آلات
ماشين پوليشر داخل لوله استيل
چاپ جت پرينتر روي لوله استيل
فيدر خودکار ورق رول
طراحي و ساخت تجهيزات و تسترخاص
مبدل 0 - 10 به 0 - 63 ولت
دورسنج ديجيتال پرتابل
بيهوش کننده برقي دام
نقطه جوش تخليه خازني 1000 ژول